КАТАЛОГ ОПИСІВ, АНОТАЦІЙ, ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФФОН НА 2017-2018 Н.Р.

Освітній ступінь "Бакалавр"

 1. Fashion-менеджмент Дерман Л.М.
 2. Антропологія зброї професори Хамітов Н.В., Крилова С.А.
 3. Графічний аналіз морфології та біомеханіки людини Легенький Ю.Г.
 4. Ґендер і сучасне суспільство Басаурі-Зюзіна А.М.
 5. Долікарська медична допомога у невідкладних станах Олайя-Верано В.В.
 6. Жінка в сучасних релігіях Басаурі-Зюзіна А.М.
 7. Іноземна мова Хижун Я.В.
 8. Комунікативні технології архітектурного середовища_Бут Н.К.
 9. Малі архітектурні форми в інтер'єрі Бут Н.К.
 10. Основи економічної теорії_Скиба М.В.
 11. Основи журналістської майстерності і написання текстів PR_Русаков С.С.
 12. Основи науково-дослідної роботи Басаурі Зюзіна А.М.
 13. Політико-правові студії Жабінець Н.В.
 14. Політологія Жабінець Н.В.
 15. Практика академічного письма Басаурі Зюзіна А.М.
 16. Релігієзнавство Хромець В.Л.
 17. Сакральне мистецтво Осадча Л.В.
 18. Соціологія Сюсель Ю.В.
 19. Тренінг спілкування Андріяшина Н.В.
 20. Фаховий переклад філософських текстів Хижун Я.В.
 21. Філософія здоров'я Олайя-Верано В.В.

Освітній ступінь "Магістр"

 1. Антропологія мистецтва Шкіль Л.Л.
 2. Герменевтичні концепції сучасного релігієзнавства Богачевська І.В., Остащук Б.І.
 3. Діловий етикет педагога Грицаєнко П.М.
 4. Етика науковця Грицаєнко П.М.
 5. Інформаційні технології у професійній діяльності Яшанов С.М.
 6. Історія української філософсько-політичної думки Бакуменко О.П.
 7. Культура другої половини ХХ – початку ХХІ століть професор Мєднікова Г.С.
 8. Культура повсякденності професор Мєднікова Г.С.
 9. Культурна антропологія Шкіль Л.Л.
 10. Культурологічний аналіз ідеологій Більченко Є.В.
 11. Онтологія тілесності професор Гомілко О.Є.
 12. Основи критичного мислення і теорія аргументації доцент Павловська О.В.
 13. Політична культура сучасної України Бакуменко О.П.
 14. Професійна етика Грицаєнко П.М.
 15. Психологія подолання життєвих труднощів доцент Матяш-Заяц Л.П.
 16. Психологія сім'ї доцент Строяновська О.В.
 17. Психологія творчості, креативності, обдарованості доцент Богданова С.А.
 18. Соціальна і культурна еклезіологія Тимченко С.Б.
 19. Соціальна та культурна антропологія Хромець В.Л.
 20. Тренінг подолання стресу професор Темрук О.В.
 21. Філософія комунікації професор Немчинов І.Г.
 22. Філософія фотографії доцент Назаренко М.С.

Додаткова інформація