VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВІ ПОШУКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

gum 10

Українською

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«НАУКОВІ ПОШУКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

Кафедра культурології НПУ імені М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики». Конференція відбудеться 3 серпня 2017 р. в дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» (випуск 11) – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті факультету  http://filosof.npu.edu.ua/ua/vydannia. Учасники конференції також отримують іменні сертифікати.

Заявки на участь приймаються до 1 серпня 2017 р. на e-mail: gum-korpus@ukr.net

 Збірці присвоюються ISBN, УДК, ББК. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.

Русский

VІ Международная научно-практическая  заочная конференция «Научные поиски: актуальные проблемы теории и практики»

Кафедра культурологии НПУ имени М.П. Драгоманова приглашает принять участие в ІV Международной научно-практической заочной конференции «Научные поиски: актуальные проблемы теории и практики». Конференция состоится 3 августа 2017 г. и пройдет в дистанционной форме. Материалы конференции будут опубликованы в научном издании «Гуманитарный корпус» (выпуск 11) – сборник научных статей, который рассылается по почте авторам и размещается  на сайте http://filosof.npu.edu.ua/ua/vydannia.

Заявки на участие принимаются до 1 августа 2017 г. на электронный адрес:

gum-korpus@ukr.net.

Сборнику присваиваются ISBN, УДК, ББК. Обязательные экземпляры направляются в Книжную палату и ведущие библиотеки страны.

Polski

VІ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA

«POSZUKIWANIA NAUKOWE: AKTUALNE PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI»

Konferencja odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r. w trybie zdalnym. Materiały konferencji zostaną wydrukowane w publikacji naukowej «Humanistyczne korpus» (edycja 11) – zbiór naukowych artykułów, wysyłany autorom oraz umieszczany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ua/vydannia.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 1 sierpnia 2017 r. pod adres poczty elektronicznej e-mail:
gum-korpus@ukr.net

Zbiór dostaje ISBN, UDK (УДК), BBK (ББК). Obowiązkowe egzemplarze są wysyłane do Izby Książkowej Ukrainy i głównych bibliotek kraju.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія

Секція 2. Культурологія.

Секція 3. Психологія.

Секція 4. Педагогіка.

Секція 5. Історія.

Деталі: Інформаційний лист

Направления конференции:

Секция 1. Философия.

Секция 2. Культурология.

Секция 3. Психология.

Секция 4. Педагогика.

Секция 5. История.

Подробнее в информационном письме:

KIERUNKI PRACY KONFERENCJI:

Sekcja 1. Filozofia.

Sekcja 2. Kulturoznavstvo.

Sekcja 3. Psychologia.

Sekcja 4. Pedagogika.

Sekcja 5. Historia.

 

Додаткова інформація