"Гуманітарний корпус". Випуск 1.

gum-korpus1Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії] – Випуск 1 / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики» / упорядники: Кучеренко Є.В., Русаков С.С. – К. : Фенікс, 2014. – 223 с.

Детальніше...

Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців

e-naukaАктуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 жовтня - 15 листопада 2012 року) / упорядники: Кучеренко Є.В., Русаков С.С. / За заг.ред.акад.Бондаря В.І. та проф. Дробота І.І. - К.: 120 с.

Завантажити збірку матеріалів у повному обсязі в форматі PDF

Детальніше...

Система політичної цензури в УРСР у 1920-1930 pp.

Система Стоян Т.А.Стоян Т.А. Система політичної цензури в УРСР у 1920-1930 pp.: монографія / Т.А.Стоян. – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 480 с.

У монографії висвітлюється історія становлення та функціонування політичної цензури в УРСР у 1920 1930 pp., виникнення та діяльність її партійно-радянських органів, призначення номенклатури. Зосереджується увага на формах і методах здійснення політично-ідеологічного контролю за літературою, творчістю письменників, з'ясовуються та розглядаються особливості кіноцензури, нагляду за репертуаром театрів і режисерами, за розвитком окремих видів образотворчого мистецтва, досліджується специфіка ідеологічного контролю за пресою, РАТАУ, політичним та художнім радіомовленням.

Для науковців, аспірантів, студентів історичних та соціо-гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

Анотований покажчик дисертацій (2004–2012 рр.)

Анотований покажчик дисертаційАнотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Д. 26. 053. 02 Національного педагогічного університету імені М. II. Драгоманова (2004–2012 рр.) / уклад.: І.І. Дробот, Т.А. Стоян, Н.М. Жулканич, С.І. Тицький. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 226 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про захищені у спеціалізованих вчених рад К 26,053.02, Д 26.053.02 НПУ імені М.П. Драгоманова. дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора історичних наук за спеціальностями: 07. 00. 01 – "Історія України", 07.00.02 – "Всесвітня історія" та кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13. 00. 02 – "Теорія і методика навчання історії" за 2004–2012 рр.

Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.

Трансформація аграрних відносин в областях українських карпат Жулканич Н.М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Н. М. Жулканич ; відп. за вип. І. І. Дробот. – Ужгород: Карпати, 2008. – 408 с.

У монографії Н.М.Жулканич обґрунтовано етапи трансформації аграрних відносин впродовж другої половини 1960-х pp. та початку XXI століття в областях Українських Карпат, висвітлено історичні передумови аграрних перетворень та напрямів господарювання в аграрному секторі регіону, проблеми продовольчого забезпечення населення, недоліки реалізації аграрної і земельної реформ, соціально-економічний розвиток карпатського села. Розкрито також еволюцію аграрних відносин у регіоні в умовах переходу до ринкових відносин, зосереджено увагу на регіональних особливостях завершення аграрної і земельної реформ, вирішенні проблем господарювання реформованих аграрних підприємств, фермерських і особистих селянських господарств. У книзі узагальнено і здійснено оцінку зарубіжного досвіду реформування аграрних відносин, обґрунтовано можливості його адаптації і застосування в аграрному виробництві незалежної України.

Для наукових працівників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського села.

Додаткова інформація