ВІД САМОТНОСТІ ДО ЛЮБОВІ: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ ЛЮДИНИ

52854573 1277561479059912 1475980616670380032 nЗустріч з інтелектуальними однодумцями – завжди велика людська радість та натхненний стимул до плідного духовного взаємозбагачення. Новим приводом  до творчого спілкування та активного обміну потужною енергією філософських пошуків та здобутків стала ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від самотності до любові: екзистенційне розкриття людини», проведена 29 листопада 2018 р. на базі кафедри культурології та філософської антропології, Лабораторії метаантропологічних досліджень та Асоціації філософського мистецтва факультету філософії та суспільствознавства НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Серед цілого ряду попередніх наукових конференцій, ініційованих доктором філософських наук, професором, завідувачем кафедри культурології та філософської антропології, віце-президентом Асоціації філософського мистецтва С. А. Криловою та доктором філософських наук, професором, провідним науковим співробітником Інституту філософії Г. С. Сковороди НАН України, Президентом Асоціації філософського мистецтва Н. В. Хамітовим, нинішня виділена особливим тематичним акцентом, зосередженим на гостро актуальній антропологічній проблематиці екзистенційних концептів любові та самотності, аналізу їх позитивного  культуротворчого потенціалу як фактору екзистенційного розкриття людини, визначення векторів та методів подолання негативних смислів їх присутності у людському житті.

    До участі у конференції з очевидною зацікавленістю долучились філософи, культурологи, психологи, історики, журналісти. У пленарному засіданні власним оригінальним науковим баченням різних аспектів представленої головною темою конференції проблематики поділились фахівці провідних вузів та наукових установ столиці – д.ф.н.. проф. Н. Хамітов, к.ф..н., доц. В.Жулай (Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України); д.ф.н., проф. С. Крилова, д.ф.н., проф. Я.Любивий, д.ф.н., проф. В.Матвеєв, д.ф.н., проф. Ю.Юхимик, к.і.н., доц.. І.Гурова, к.ф.н., доц. О.Кирилова, к.ф.н., доц. С.Русаков, к.псих.н., доц. С.Репетій, к.ф.н., доц.. Л.Шкіль, к.ф.н., доц.. І.Цимбалій (НПУ ім.М.П.Драгоманова); д.ф.н.. проф. М.Препотенська (НТУУ «КПІ» ім.І.Сікорського); к.ф.н., доц. Л.Гармаш (МАУП); к.ф.н., доц. Є.Миропольська (КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого), журналісти к.ф.н. М.Предеїна та к.і.н. Н.Костилєва.

У роботі секцій «Проблема самотності та любові у процесі екзистенційного розкриття людини в координатах філософської антропології як метаантропології» та «Психоаналітичні й антрогін-аналітичні виміри проблеми самотності та любові» взяли активну участь студенти, магістранти, аспіранти кафедри культурології та філософської антропології НПУ ім.М.П.Драгоманова спеціальностей «Філософська антропологія та психоаналіз» та «Філософська публіцистика, філософське мистецтво та арттерапія».

    Свідченням високого науково-інтелектуального та творчо-евристичного рівня конференції стала різноаспектна тематична палітра представлених наукових доповідей, фахова глибина презентованого ними аналізу, переконлива аргументованість та гідна філософська культура їх обговорення. Головна ідея конференції - любов і самотність як простір екзистенційного розкриття людини – була детально та різноаспектно проаналізована у різних смислових контекстах: виявлення глибинної сутності любові та самотності як визначальних екзисенціалів буття; типологізація та аналіз їх культурно-історичних моделей, етнокультурної та етичної їх специфічності; осмислення екзистенціалів різними філософськими традиціями (антична філософія, психоаналіз); художній аналіз проблематики у контексті різних видів мистецтва (музика, кінематограф) та у конкретних художніх творах, сюжетах, образах;  специфіка різноконфесійної релігійної інтерпретації проблематики; аналіз творчості як контексту вияву екзистенціалів любові й самотності та засобу глибинної гармонізації буття; провідна роль арт-терапії у духовному самопізнання, самовдосконаленні, самореалізації особистості; важливість динамічного руху особистості від негативів екзистенціалу самотності до позитиву любові у різноманітних її проявах тощо.

           Креативним моментом конференції було зачитування студентами-філософами листів видатних людей (Ж.-П.Сартра, Л.Українки, Наполеона I Бонапарта) до своїх коханих. Велика вдячність Бухрашвілі В.,  Коваленко Т., Колеснік М., Зелінській А. за артистизм і щирість.

           Приємно здивували своїми доповідями студенти Е. Швед та К. Крагель.

    Зацікавлене обговорення представлених доповідей, безпосереднє інтелектуальне спілкування усіх присутніх підсумувало пленарне та секційні засідання, засвідчивши безумовну актуальність та ефективність проведеної конференції «Від самотності до любові: екзистенційне розкриття людини» для поступового розв’язання актуальних проблем не лише науково-теоретичного рівня, але усього реального контексту людського буття.

 

Юхимик Ю.В.,

доктор філософських наук, професор,

професор кафедри культурології та філософської антропології

 

Додаткова інформація